MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Szkolenie eksperckie pt. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” skierowane jest do  potencjalnych Beneficjentów RPO WM (przedstawicieli osób prawnych, zarówno z sektora finansów publicznych jak i z sektora prywatnego oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, młodzieży szkolnej wchodząca na rynek pracy) i Beneficjentów realizujących projekty. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji (w zakresie tematu szkolenia).

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44