MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2014-2020

Podczas szkolenia zostaną omówione aktualne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44