[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Gmina Góra Kalwaria – „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19” RPMA.02.02.02-14-i476/21


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-05-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-05-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content