Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2019-2023

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 16 970

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 817

Liczba użytkowników systemów informatycznych 8 000

wartość projektu

144 426 545,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich

115 541 236,00 zł.

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 7 000

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 3 000 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 5

wartość projektu

14 993 450,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich

11 994 760,00 zł.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Przemysław Chwiszczuk
 • Wytwarzający:
 • Przemysław Chwiszczuk
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-01-09
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-01-09

Historia zmian

 • Karol Tusiński, 9 grudnia, 2020 13:26:09
 • Karol Tusiński, 28 sierpnia, 2020 11:21:06
 • Przemysław Chwiszczuk, 26 sierpnia, 2020 15:50:56