[ic_wcag]

Etapy procesu rekrutacji

I  etap – Ocena formalna dokumentów aplikacyjnych złożonych przez Kandydatów

Ocena pod względem formalnym ofert nadesłanych przez Kandydatów na daną ofertę pracy. Aplikacje weryfikowane są pod względem spełniania wymagań koniecznych, wskazanych w ogłoszeniu.

II etap – test wiedzy 

Kandydaci zakwalifikowani formalnie w II etapie procesu rekrutacyjnego zapraszani są na test wiedzy i kompetencji przeprowadzany w trybie on-line/stacjonarnie.

III  etap – rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w przeprowadzonym teście wiedzy i kompetencji zapraszani są  na rozmowę kwalifikacyjną.

Skip to content