[ic_wcag]

O nas

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych istnieje od 1 lipca 2007 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r.). Działamy w imieniu Zarządu Województwa, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej funduszami europejskimi przeznaczonymi dla Mazowsza.

Jako Instytucja Pośrednicząca, przez wszystkie lata funkcjonowania rozdysponowaliśmy ponad 16 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej na działania samorządowe, biznesowe, naukowe, kulturalne, edukacyjne i społeczne. To ponad 11 tys. projektów, których efekty widoczne są w przestrzeni publicznej, w urzędach, szpitalach, szkołach, instytucjach kultury i wielu innych miejscach.

Za który program odpowiadamy?

Obecnie odpowiadamy za Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, czyli ponad  8 mld zł dofinansowania skierowanego głównie do administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

W poprzednich latach zajmowaliśmy się funduszami europejskimi z programu regionalnego 2007-2013, programu Kapitał Ludzki, a także Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Czym się zajmujemy?

 • Ogłaszamy konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej
 • Oceniamy wnioski (również przy wsparciu ekspertów zewnętrznych)
 • Opiekujemy się projektami – od momentu podpisania umowy o dofinansowanie aż po kontrolę ich realizacji
 • Informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania
 • Promujemy fundusze europejskie na Mazowszu i dzielimy się wiedzą
 • Realizujemy projekty własne i w tym celu, podobnie jak nasi beneficjenci, aplikujemy o środki z programów europejskich

Wybrane wyróżnienia:

 • Medal „Pro Masovia” przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wkład w rozwój regionu
 • Nagroda za film „Wybudzony” w Konkursie spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w Kadrze” Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage 2021
 • Nagroda Główna w konkursie Fundusze Europejskie w Kadrze” Camerimage 2019 podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toruniu za film „Pałac w Korczewie”, prezentujący efekty wsparcia z Unii Europejskiej
 • Top Event 2019 Nagroda Branży za 9. Forum Rozwoju Mazowsza,
 • Nagroda Główna na międzynarodowym festiwalu Camerimage 2012 Konkurs Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” za spot pt. „Dobrze być w użyciu”

Gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich dla Mazowsza?

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków europejskich zapraszamy do  kontaktu z ekspertami z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.  Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych konsultacjach, webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Szczegółowe informacje o funduszach europejskich dla Mazowsza oraz wydarzeniach dla obecnych i przyszłych beneficjentów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy również do odwiedzania stron inicjatyw realizowanych w celu promocji efektów pomocy z Unii Europejskiej:

 

Infolinia: 801-101-101 , 22 542 27 99*

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Projekty własne MJWPU:

Skip to content