[ic_wcag]

O nas

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest jednostką administracji publicznej działającą od 2007 roku jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji programów europejskich. Obecnie odpowiadamy za wdrażanie funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Działamy w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej funduszami europejskimi w województwie. W poprzednich latach zajmowaliśmy się funduszami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, programu regionalnego 2007-2013, programu Kapitał Ludzki, a także Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Jako Instytucja Pośrednicząca, przez wszystkie lata funkcjonowania rozdysponowaliśmy ponad 16 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej na działania samorządowe, biznesowe, naukowe, kulturalne, edukacyjne i społeczne. To ponad 11 tys. projektów, których efekty widoczne są w przestrzeni publicznej, w urzędach, szpitalach, szkołach, instytucjach kultury i wielu innych miejscach.

 

Odpowiadamy za wdrażanie Funduszy Europejskich na Mazowszu

Zajmujemy się ogłaszaniem konkursów o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektów samorządowych, biznesowych, naukowych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych. Oceniamy wnioski we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, a następnie opiekujemy się projektami od momentu podpisania umowy o dofinansowanie aż po kontrolę prawidłowości ich realizacji. Dbamy o widoczność funduszy europejskich w regionie, a także szkolimy i prowadzimy bezpłatne konsultacje o możliwościach dofinansowania projektów.

 

Realizujemy projekty własne

Realizujemy projekty własne we współpracy z partnerami z Polski i zagranicy. Na przestrzeni lat podejmowaliśmy różnorodne działania w partnerstwie z organizacjami reprezentującymi administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to projekty z obszaru m.in.: usprawniania procesów w organizacji (Lider Zmian), szkolenia i rozwoju pracowników (Mobilni w Europie), w tym również z wykorzystaniem grywalizacji (Zgrany Urząd). Projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Wspieramy beneficjentów z całego regionu

Osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy europejskich zapraszamy do kontaktu z konsultantami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub z jednym z wybranych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (Siedlce, Płock, Ciechanów, Radom i Ostrołęka).

 

Wybrane wyróżnienia:

  • Medal „Pro Masovia” przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wkład w rozwój regionu;
  • Trzy statuetki Camerimage 2023 otrzymane za filmy pt.: W rytmie Funduszy Europejskich” (nagroda w kategorii Najlepsze zdjęcia w spocie do 45 sekund) oraz „Pełna kulturka na Pradze” (film zdobył dwie nagrody w kategoriach: Najlepszy spot do 45 sekund oraz jako Nagroda Publiczności);
  • Nagroda za film „Wybudzony” w Konkursie spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w Kadrze” Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage 2021;
  • Nagroda Główna w konkursie „Fundusze Europejskie w Kadrze” Camerimage 2019 podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toruniu za film „Pałac w Korczewie”, prezentujący efekty wsparcia z Unii Europejskiej;
  • Top Event 2019 Nagroda Branży za 9. Forum Rozwoju Mazowsza;
  • Nagroda Główna na międzynarodowym festiwalu Camerimage 2012 Konkurs Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” za spot pt. „Dobrze być w użyciu”.

 

Gdzie szukać informacji o funduszach europejskich?

 

Zachęcamy również do odwiedzania stron inicjatyw realizowanych w celu promocji efektów pomocy z Unii Europejskiej:

 

Infolinia: 801-101-101 , 22 542 27 99*

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Skip to content