[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Gmina Miasto Marki – Zamówienie uzupełniające w ramach zamówienia WZP.271.35.2020: Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa oraz ulicy Wspólnej w m. Marki. Numer zamówienia: 2021/BZP 00095549/01.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-04-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-04-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content