[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Gmina Miasto Płońsk – „ Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu ”, nr projektu: RPMA.06.02.00-14-8520/17


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-06-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-06-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content