[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Gmina Naruszewo- Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.04.03.01-14- b393/18


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content