[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce- „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”,RPMA.06.01.00- 14-9928/17-00.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-08-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-08-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content