[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Miasto Stołeczne Warszawa – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie RPMA.05.03.00-14-g844/20


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-09-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-09-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content