[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku- Doposażenie placówek Szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny służący poprawie jakości usług oraz diagnozowaniu i leczeniu schorzeń zgodnie z Policy Paper, RPMA.06.01.00-14-9844/17


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-09-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-09-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content