[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” – RPMA.06.01.00-14-9927/17


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content