[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa (beneficjent)/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, 06-120 Golądkowo 41G, (jednostka realizująca projekt). – „Kompleksowy program rozwoju ZSCKR w Golądkowie”, RPMA.10.03.01-14-i929/22


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-24
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content