[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

MODEL IN PLUS

W ramach realizacji projektu pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją  w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Szwedzką Radą ds. EFS został wdrożony w MJWPU model IN PLUS – budowanie trwałej relacji  z Beneficjentami (produkt współpracy ponadnarodowej). W związku z powyższym, przedmiotowy model został włączony w praktykę funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-03-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-03-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content