[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Rekrutacja uczestników do projektu „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”

Zespół projektowy udostępnia wzory dokumentów tj. Regulaminu projektu oraz Regulaminu rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzonych w dniu 28 sierpnia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych (pliki w formacie .pdf).

Jednocześnie udostępnione zostają edytowalne wzory dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji do przedmiotowego projektu. Dokumenty należy pobrać, wypełnić i czytelnie podpisać.

Uprzejmie informujemy, iż planowane rozpoczęcie procesu rekrutacji uczestników nastąpi w dniu 31 sierpnia br. zgodnie z załączonym harmonogramem rekrutacji.

Proponowane terminy zjazdów szkoleniowych:

I zjazd – 9-10 października 2017 – (FRIS)
II zjazd – 6-7 listopada 2017
III zjazd – 4-5 grudnia 2017
IV zjazd – 8-9 stycznia 2018
V zjazd – 12-13 marca 2018
VI zjazd – 16-17 kwietnia 2018
VII zjazd – 14-15 maja 2018
VIII zjazd – 11-12 czerwca 2018

Dokumenty należy przesyłać w formie scanów na skrzynkę e-mail: lider.zmiany@mazowia.eu lub składać osobiście w biurze projektu (główny budynek, p. 237) w godzinach pracy MJWPU w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Lider zmiany…”-dokumenty rekrutacyjne.

Zespół projektowy informuje, iż rekrutacja uczestników do projektu „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” zostaje przedłużona do dnia 15.09.2017 r. (piątek) do godziny 12.00.

Zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście w biurze projektu (główny budynek MJWPU, pokój 237) lub za pośrednictwem poczty email.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2017-08-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2017-08-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content