[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Seminarium pn. „Model IN PLUS” – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami*

Nabór formularzy zgłoszeniowych  wydłużony do 07.06.2019 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego oraz  przesłanie go na adres  e-mail:  lider.zmiany@mazowia.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Model IN PLUS – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami”.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 57/59  w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego oraz  przesłanie go na adres  e-mail:  lider.zmiany@mazowia.eu  do dnia 31.05.2019 r.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 542 2228 (Pani Anna Karpińska, a.karpinska@mazowia.eu); 22 542 2338 (Pan Błażej Mitela, b.mitela@mazowia.eu).

Serdecznie zachęcamy  do udziału w seminarium.

*  Organizatorem seminarium jest Mazowiecka  Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu na seminarium zostanie przesłane przez Organizatora na wskazany w  formularzu  zgłoszeniowym adres służbowy e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w seminarium mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby reprezentujące dany podmiot. O uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnację z udziału w seminarium należy zgłosić na adres e-mail: lider.zmiany@mazowia.eu, co najmniej na dwa pełne dni robocze przed terminem seminarium  do godz. 15:00.  W przypadku rezygnacji z seminarium i braku zgłoszenia zastępstwa Organizator na miejsce osoby, która zrezygnowała zakwalifikuje kolejną osobę, która poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Zgłoszenie zastępstwa może dotyczyć pracowników w ramach jednej instytucji.  Osoba wskazana w zastępstwie jest zobowiązana do wypełnienia w momencie rejestracji formularza zgłoszeniowego, przekazanego przez Organizatora. W przypadku zmiany terminu lub miejsca seminarium Organizator poinformuje zapisanych uczestników o zaistniałych zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content