[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Informacja – Mobilni w Europie

Województwo Mazowieckie/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) realizuje w partnerstwie projekt Mobilni w Europie, którego celem głównym jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności pracy 210 (158K/52M) pracowników organizacji i instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym w Polsce.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne, podczas których uczestnicy realizując Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej poznają najlepsze praktyki w zakresie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania politykami publicznymi w 3 obszarach: zatrudnieniu, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 pracowników MJWPU, którzy zrealizują program praktyk zagranicznych (tzw. job-shadowing) w instytucjach partnerskich MJWPU tj. Szwedzkiej Radzie ds. EFS (Szwecja) oraz Departamencie Funduszy Europejskich miasta Praga (Czechy).

 

Uczestnikami projektu są pracownicy w instytucji realizujących projekt w partnerstwie.

Link do strony projektowej lidera partnerstwa, Pracodawców RP


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2017-11-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2017-11-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content