[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Kompleksowy Program Rozwoju Kompetencji niezbędnych do Organizacyjnej Współpracy i Poprawy Efektywności oparty o Symulacje Organizacyjne

W ramach realizacji projektu pn. „Zgrany urząd  – kompleksowy program rozwoju współpracy
z beneficjentami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych oraz Uniwersytetem Technicznym w Delft (TU  DELFT) został  wdrożony w MJWPU „Kompleksowy Program Rozwoju Kompetencji  niezbędnych do Organizacyjnej Współpracy  i Poprawy Efektywności oparty o  Symulacje  Organizacyjne”.

 

Czym jest Kompleksowy Program Rozwoju Kompetencji  niezbędnych do Organizacyjnej Współpracy
i Poprawy Efektywności oparty o  Symulacje  Organizacyjne”?

Ww. program to  produkt współpracy ponadnarodowej, na który składają się  podręczniki dotyczące prowadzenia  gier oraz szkoleń/warsztatów,  nagrania instruktażowe video oraz zestawy w zakresie  niżej wymienionych symulacji:

 

Jakie instytucje  mogą wykorzystać „Kompleksowy Program Rozwoju Kompetencji  niezbędnych do Organizacyjnej Współpracy  i Poprawy Efektywności oparty o  Symulacje  Organizacyjne”?

 

Produkt współpracy ponadnarodowej jest adresowany do podmiotów administracji publicznej współpracujących z beneficjentami.

„Kompleksowy Program Rozwoju Kompetencji  niezbędnych do Organizacyjnej Współpracy  i Poprawy Efektywności oparty o  Symulacje  Organizacyjne” to  4 komplety instrukcji i rekomendacji dotyczące wdrożonego rozwiązania w MJWPU (w wersji analogowej i video), ułatwiajcie wdrożenie poszczególnych symulacji (przeprowadzenie ww. gier) przez podmioty administracji publicznej współpracujące
z beneficjentami.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Pani Anna Karpińska, tel. 22 542  2228, e – mail:. a.karpinska@mazowia.eu

Pan Błażej Mitela, tel. 542 2338, e-mail: b.mitela@mazowia.eu


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-11-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-11-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content