[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami

Województwo Mazowieckie/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) realizuje w partnerstwie projekt pn. „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjantami”.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji (tzw. kompetencji XXI wieku) pracowników MJWPU poprzez transfer, adaptację oraz wdrożenie nowego rozwiązania, powstałego we współpracy z PGS Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Technicznym w Delft.

Projekt zakłada zaprojektowanie, wdrożenie i opracowanie standardu nowoczesnych – opartych o symulacje organizacyjne – treningów skierowanych do szerokiego grona urzędników i beneficjentów, które wyposażą pracowników i beneficjentów w nowoczesne, cenione na rynku pracy kompetencje, a także w długofalowym rezultacie przyczynią się do usprawnienia efektywności działania MJWPU.

Projektem objętych zostanie 385 osób (350 pracowników MJWPU i 35 beneficjentów), zostaną wdrożone 4 symulacje organizacyjnie.

Dofinasowanie projektu z UE:  1 284 120,54  zł

 

FOLDER ZGRANY URZAD


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-01-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-01-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content