[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrekcja

Elżbieta Szymanik

Zadania:

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. EFS należy w szczególności:

 1. inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli Instytucji Wdrażającej/IP II/IP, odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
 2. koordynowanie realizacji zadań bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych;
 3. akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 4. akceptowanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach EFS, odpowiednio do zakresu zadań;
 5. dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
 6. wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;
 7. nadzorowanie pracy podległych wydziałów.

Zastępcy Dyrektora ds. EFS bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział Koordynacji EFS (WKO-S);
 2. Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFS (WWF-S);
 3. Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFS (WOM-S);
 4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Publicznej EFS (WPP-S);
 5. Wieloosobowe Stanowisko ds. Wdrażania Priorytetu VI PO KL (WWS-4);
 6. Wydział Wdrażania Projektór EFS-1 (WWS-1);
 7. Wydział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL (WWS-3)
 8. Wydział Wdrażania Projektów EFS-2 (WWS-2);
 9. Wydział Kontroli Projektów EFS (WKP-S).

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-15
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content