[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrekcja

Monika Tchórznicka

Zadania:

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. EFRR należy w szczególności:

 1. inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP II/Instytucji Wdrażającej/IP odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
 2. koordynowanie realizacji zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych;
 3. akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 4. akceptowanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR odpowiednio do zakresu powierzonych zadań;
 5. dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
 6. wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień.

Zastępcy Dyrektora ds. EFRR bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFRR (WWF-R);
 2. Wydział Koordynacji EFRR (WKO-R);
 3. Wydział Pomocy Publicznej EFRR (WPP-R);
 4. Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR (WOM-R);
 5. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-1 (WWR-1);
 6. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-2 (WWR-2);
 7. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-3 (WWR-3);
 8. Wydział Wdrażania Projektów EFRR-4 (WWR-4);
 9. Wydział Kontroli Projektów EFRR (WKP-R).

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-15
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content