[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Najem sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem oraz usługą restauracyjną w celu przeprowadzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych maksymalnie 13 szkoleń jednodniowych

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia do zapoznania się z treścią załączonego Opisu przedmiotu zamówienia  oraz do przesłania oferty na załączonym Formularzu oferty.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021), która dostępna jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/   –  Ogłoszenie nr 2024-262-186101
Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2024 r., o godz. 10:00

W dniu 18.03.2024 r. dokonano unieważnienia postępowania na zamówienie usługi dotyczącej obsługi maksymalnie 13 szkoleń jednodniowych. Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy P.z.p. Przed wszczęciem przedmiotowego postępowania Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i na tej podstawie ustalił, że postępowanie może być przeprowadzone w tej formie z uwagi na wartość poniżej 130.000 zł netto. W związku z faktem, iż średnia wartość złożonych ofert przekracza tzw. próg bagatelności, udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) po przeprowadzeniu procedury bez stosowania ustawy P.z.p. byłoby obarczone błędem mogącym skutkować nieważnością tejże umowy oraz mogłoby skutkować nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% poniesionego wydatku. Tym samym należy uznać, że postępowanie nie może być dalej kontynuowane w tej formie i musi zostać anulowane/unieważnione.


 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-03-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-03-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content