[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Nielimitowane Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych- szacowanie wartości.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres:

 

m.szulc@mazowia.eu w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godz. 16.00.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie nw. informacji w celu oszacowania wartości zamówienia na nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na 2023 r. dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

1) oferty w cenach netto i brutto przedstawiającej miesięczny abonament dla jednego pracownika przy założeniu, że:

– liczba zatrudnionych: 497,

– planowana ilość zgłoszonych osób do programu: 150 – 200,

– sposób finansowania programu przez pracodawcę: 50%, 60%, 70%, 80% ceny – prośba o podanie jednej ceny przy zakresie dopłat od 50% do 80% przez pracodawcę;

2) oraz informacji, z iloma obiektami Wykonawca współpracuje obecnie na terenie Polski, w tym na terenie województwa mazowieckiego.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content