[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Określenie szacunkowej wartości zamówienia na opracowanie i wydanie e-magazynów oraz wydań papierowych i specjalnych Magazynu Informacyjnego „Fundusze Europejskie na Mazowszu” wraz z promocją.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie serdecznie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do zapoznania się z treścią załączonego opisu przedmiotu szacowania oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia przy użyciu załączonego formularza wyceny.

Prosimy o przesłanie szacunkowych wycen do 1 lutego 2024 r. (czwartek) do godziny 13:00 na następujące adresy e-mailowe: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu oraz a.krzysztofik@mazowia.eu

Celem tego zapytania jest ustalenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl z art. 66 Kodeksu cywilnego i nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content