[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Perły Mazowsza V – szacowanie ceny.

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie dwujęzycznego albumu „Perły Mazowsza V” oraz realizacji 5 filmów o projektach beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu.

Proszę o przesyłanie oszacowanej wyceny na adres: d.obzejta@mazowia.eu do dnia 23 czerwca 2019 roku do końca dnia, czyli godziny 23.59.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-06-17
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-06-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content