[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ponowne szacowanie wartości usługi wynajmu powierzchni na potrzeby organizacji 14. Forum Rozwoju Mazowsza


Komunikat 01.02.2024

Termin nadsyłania wycen został przedłużony. Wyceny należy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 5 lutego (poniedziałek) do godz. 10:00. na adresy e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu oraz r.bodzioch@mazowia.eu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu Wyceny.

Wyceny należy przesyłać na załączonym formularzu do 1 lutego 2024 r. (czwartek) do godziny 10:00 na adresy e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu oraz r.bodzioch@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-24
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content