[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ponowne szacowanie wartości zamówienia na usługę kompleksowej organizacji i obsługi wydarzenia konferencyjnego pn. 13. Forum Rozwoju Mazowsza

Szacowanie wartości zamówienia na usługę kompleksowej organizacji i obsługi wydarzenia konferencyjnego pn. 13. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ponownie zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu.

Wyceny należy przesyłać do 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do godziny 23:59 na adresy e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu oraz r.bodzioch@mazowia.eu.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-05-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-05-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content