[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ponowne szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego RPO WM 2014-2020.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ponownie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu.

Wprowadzone istotne zmiany, zostały zaznaczone na żółto.

Szacunkowe oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 na adres email: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu i a.lopienska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-01-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-01-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content