[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ponowne szacowanie zamówienia na usługę kompleksowej organizacji i obsługi wydarzenia konferencyjnego pn. 12. Forum Rozwoju Mazowsza (stacjonarnie/hybrydowo/online)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz kolejny zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu.

W związku z tym, że jest to ponowne ogłoszenie dotyczące tego samego zamówienia, w załączonych dokumentach zostały zaznaczone następujące zmiany:

zapytanie ofertowe – (poza drobnymi poprawkami redakcyjnymi) zostały zaznaczone wszystkie zmiany, które mogą mieć wpływ na oszacowaną wartość zamówienia (dotyczące zmniejszenia zakresu zamówienia) oraz wynikające z nich zmiany w układzie dokumentu;

formularz szacowania wartości zamówienia – wycena projektu aranżacji i zabudowy scen została rozpisana w sposób bardziej szczegółowy; zostały usunięte wszystkie pozycje, z których zrezygnowano; na czerwono zostały zaznaczone wszystkie pozycje, których dotyczyły zmiany wprowadzane w opisie zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 12 sierpnia 2022 r. (piątek) do godziny 12:00 na adresy e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu oraz a.zalewska@mazowia.eu.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-08-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-08-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content