[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Powtórne szacowanie wartości usługi wynajmu powierzchni na potrzeby organizacji 13. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny.

 

Wyceny należy przesyłać na załączonym formularzu do 19 stycznia 2023 r. (wtorek) do godziny 10:00 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content