[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Realizacja internetowej kampanii promocyjnej mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kampanii promocyjnej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu działających przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty szacunkowej związanej z prowadzeniem kampanii promocyjnej na Facebooku.

W związku z powyższym, proszę o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, podając całkowitą kwotę netto/kwotę brutto zawartego w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1 do zapytania szacunkowego (w załączeniu) w terminie do dnia 11.08.2023 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: k.baranowska@mazowia.eu, i.milkowska@mazowia.eu.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 542 22 73.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.\

Jednocześnie informuję, iż przeprowadzane badanie rynku nie jest jednoznaczne ze złożeniem oferty na wykonanie wyżej opisanej usługi. Procedura składania oferty zostanie wszczęta dopiero po zakończeniu procesu badania rynku.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-08-04
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-08-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content