[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie rynku dotyczące wykonania usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Aktualizacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu:

Szacowanie wartości oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia do dnia 23 maja 2019r., do godziny 15:00 na adres mailowy lider.zmiany@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto informujemy, iż umowa z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą zostanie zawarta pod warunkiem dostępności środków finansowych na dzień zawarcia umowy.

W dniu dzisiejszym przesyłamy informację, że nabór formularzy wyceny zamówienia zostaje przedłużony do dnia 29 maja 2019 r. do godziny 10:00. Prosimy o weryfikacje uaktualnień dokumentacji na naszej stronie.

Informujemy, że załączona poniżej dokumentacja została zaktualizowana.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-05-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-05-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content