[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości usługa opracowania, przygotowania, druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski), wykonania i druku mapy dołączonej do przewodnika prezentującego wybrane projekty turystyczne dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 3.000 egzemplarzy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.


Aktualizacja I: Szacowanie wartości – zmiany w OPZ – usługa opracowania, przygotowania, druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski), wykonania i druku mapy dołączonej do przewodnika prezentującego wybrane projekty turystyczne dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 3.000 egzemplarzy

W DNIU 12.07.2022 ZAKTUALIZOWANO ZAŁĄCZNIK OPZ.


Wyceny należy przesyłać do dnia 14.07.2022 r. do godz.23:59 na adres mailowy:  a.krzysztofik@mazowia.eu oraz j.zagrabska@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content