[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówieni: Świadczenie usługi dostępu do mobilnego Internetu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów (OPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: m.poplawski@mazowia.eu do dnia 3.09.2021 do godziny 12:00.

Pytania prosimy kierować do Pana Mariusza Popławskiego na adres m.poplawski@mazowia.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 507 191 103.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content