[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące wykonania, druku oraz dostawy plakatów, zaproszeń, kart świątecznych oraz czeków pamiątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych ofert na załączonym formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać drogą elektroniczną do dnia 30.04.2020 roku (czwartek) do godziny 23.59 na adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eud.obzejta@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-04-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-04-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content