[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020

UWAGA: Nastąpiła zmiana „Formularza szacowania materiały promocyjne – załącznik 1” na „Formularz szacowania materiały promocyjne – załącznik 2”. W związku z powyższym termin nadsyłania szacunkowych wycen zamówienia został wydłużony do 15 maja 2019 r.
Szacowanie wartości przedmiotu planowego zamówienia, prosimy przesyłać na aktualnym formularzu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 13.05.2019 r. na adres e-mail: m.gajek@mazowia.eu i na adres e-mail: d.turzynska@mazwia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-04-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-04-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content