[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę serwera plików dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W związku ze zmianą parametru punktów procesora, termin nadsyłania wycen zostaje przedłużony do poniedziałku 28.09.2020 do godz. 12.00

Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualną specyfikacją i zmienionym parametrem.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu planowanego zamówienia i przesłania wyceny.

Bardzo prosimy żeby wycenę przesłać do 24 września 2020 r. (czwartek) do godziny 12:00 na adres e-mail: l.bogudal@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-09-17
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-09-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content