[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę serwera plików wraz z dyskami dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia do zapoznania się z treścią załączonych Szczegółowych opisów dwóch części planowanego zamówienia i przesłania wyceny. Wartość należy oszacować oddzielnie dla każdej części.

Bardzo prosimy żeby wycenę przesłać do 12.10.2021 r. (wtorek) do godziny 12:00 na adres e-mail: l.bogudal@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content