[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na „Obsługę informatyczną portali internetowych RPO WM”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych szacowaniem wartości zamówienia na „Obsługę informatyczną portali internetowych RPO WM” do zapoznania się z treścią zapytania i do przesłania wyceny na załączonym formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 24.05.2021 do godziny 10:00 na adresy mailowe: k.zaczynski@mazowia.eu; r.bodzioch@mazowia.eu; m.strzelczyk@mazowia.eu.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-05-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-05-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content