[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  49 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 40 osób.

Czas trwania szkolenia:  Dwa szkolenia jednodniowe (2 grupy szkoleniowe x 1 dzień)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe.

Terminy szkoleń:  październik 2023 r.

Proszę o przesłanie oferty szacunkowej mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 22 września 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Przeciwdziałanie nadużyciom”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-09-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-09-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content