[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia -„Narzędzia do efektywnych działań informacyjno-promocyjnych funduszy europejskich”

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem ofert szacowania wartości szkolenia zwracam się z ponowną prośbą o oszacowanie ceny zorganizowania poniższej usługi:

„Narzędzia do efektywnych działań informacyjno-promocyjnych funduszy europejskich”

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Planowana liczba osób:  9

Czas trwania szkolenia: 2 dni  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, od godz. 8 do godz.16 z trzema przerwami (10 min + 30 min+10min).

Termin szkolenia:  od 14 do 31 marca 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 7 marca 2022 do godziny 10.00.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-02
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-02

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content