[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Aktualizacja: Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia – „Praca zdalna, rozwiązywanie problemów i efektywne zarządzanie zespołem w dobie pandemii”

Zmieniono zapis w załączniku w kryteriach oceny ofert:

Doświadczenie trenera – liczba przeprowadzonych szkoleń przez wskazanego trenera (zgodnie  z wymaganiami określonymi w załączonej tabeli, za każde szkolenie wykazane w tabeli powyżej wymaganego minimum trener otrzyma 1 punkt. Za realizację równo 15 szkoleń trenerowi nie zostaną przyznane punkty) – waga 45% (max 45 pkt)

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

„Praca zdalna, rozwiązywanie problemów i efektywne zarządzanie zespołem w dobie pandemii”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  ok 58

Czas trwania szkolenia: 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut)

Termin szkolenia: 9-10 wrzesień 2021r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: s.baczek@mazowia.eu  oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 11 sierpnia 2021.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-09

Historia zmian

  • Sylwia Bączek, 2021-08-09 00:00:00
Skip to content