[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia pt. „Pomoc publiczna na podstawie GBER oraz pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027 – modernizacja przepisów”

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

Pomoc publiczna  na podstawie GBER oraz  pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027 – modernizacja przepisów

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  57 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 50 osób.

Czas trwania szkolenia:  Trzy szkolenia dwudniowe (3 grupy szkoleniowe x 2 dni)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 6 dni szkoleniowych.

Terminy szkoleń:  20 września-31 października 2023 r.

Proszę o przesłanie oferty szacunkowej mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 30 sierpnia 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Pomoc publiczna”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-08-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-08-25

Historia zmian

  • Ewa Marciniak, 2023-08-25 00:00:00
Skip to content