[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

AKTUALIZACJA: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE 66 PRELEKCJI Z ZAKRESU: EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PODATKU VAT W RAMACH RPO WM 2014-2020 ORAZ FEM NA LATA 2021-2027

UWAGA:  Termin nadsyłania wycen został wydłużony do 31 marca 2022r. (czwartek) do godz. 23:59

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych wykonawców zainteresowanych realizacją zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego poniżej Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania wyceny zamówienia na załączonym formularzu.

 

Wyceny prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 25 marca 2022 roku. do godziny 12:00.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content