[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na udostępnienie narzędzia do wysyłki newslettera

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania szacunkowej wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Zamawiający przewiduje czas realizacji zamówienia od momentu udostępnienia narzędzia do wysyłki newslettera na okres 20 miesięcy oraz możliwość stworzenia bazy odbiorców na minimum 15 000 adresów email

Wyceny należy przesyłać do dnia 24.11.2021 do godziny 10:00 na adres mailowy: k.zaczynski@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-11-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-11-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content