[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę na wykonanie, druk i dostawę kartek świątecznych oraz czeków pamiątkowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych funduszy europejskich na 2022 rok

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 4 maja 2022 r(środa) do godziny 23:59 na obydwa adresy e-mail:  a.miekwicz@mazowia.eu  i  d.obzejta@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content