[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej „dobrych praktyk” w realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) oraz wydarzenia pn. „Lider Zmian”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

 

Wyceny należy przesyłać do 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 23:59 na adresy e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu oraz m.strzelczyk@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-03-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-03-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content