[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę udzielenia i zapewnienia dostępu do platformy oferującej usługę monitorowania ruchu, zbierania statystyk na social mediach informujących o Funduszach Europejskich na Mazowszu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 18 stycznia 2024 r. (czwartek) do godziny 23:59 na adresy e-mail: j.zagrabska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-11
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content