[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługi fotograficzne w ramach RPO WM 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi fotograficznej do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu planowanego zamówienia i przesłania wyceny na załączonym Formularzu.

Wyceny należy przesłać do 16 czerwca 2020 r. (wtorek) do godziny 12:00 na adresy e-mail: p.gutowska-jarosz@mazowia.eum.wyszynska@mazowia.eua.lopienska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content